Shortcut to navigation Hlavné menu
Zvolen
 
 

Photo Gallery

Hron river in winter

Hron

Hron
Autor: Ivan Gertli

Hron 2017

Hron 2017

Hron

Hron
Autor: Ivan Gertli

Hron 2017

Hron 2017


 
 
Hron

Hron
Autor: Ivan Gertli

Hron 2017

Hron 2017

Hron

Hron
Autor: Ivan Gertli

Hron

Hron
Autor: Ivan Gertli


 
 
Hron

Hron
Autor: Ivan Gertli

Hron

Hron
Autor: Ivan Gertli

Hron

Hron
Autor: Ivan Gertli


 

Sights

Vstupná brána Pustého hradu: autor: Jaroslav Badinka

Deserted Castle entrance gate
Autor: Jaroslav Badinka

Masív Pustého hradu, autor: Jaroslav Badinka

Massif of Deserted Castle
Autor: Jaroslav Badinka

Pustý hrad, autor: Jaroslav Badinka

Deserted Castle
Autor: Jaroslav Badinka

Dončov hrad, autor: Jaroslav Badinka

Doncov Castle
Autor: Jaroslav Badinka


 
 
Dončov hrad, autor: PhDr. Václav Hanuliak

Doncov Castle
Autor: PhDr. Václav Hanuliak

Pustý hrad - obytná veža, autor: Jaroslav Badinka

Deserted Castle - residential tower
Autor: Jaroslav Badinka

Pustý hrad - archeologické práce, autor: PhDr. Václav Hanuliak

Deserted Castle - archaeological work
Autor: PhDr. Václav Hanuliak

Pustý hrad - archeologické práce, autor: PhDr. Václav Hanuliak

Deserted Castle - archaeological work
Autor: PhDr. Václav Hanuliak


 
 
Pustý hrad - schematický pôdorys

Deserted Castle - schematic ground plan

Zvolenský zámok - pohľad od železnice, autor: Jaroslav Badinka

Zvolen Castle - view from the railway
Autor: Jaroslav Badinka

Zvolenský zámok, autor: Mgr. Martin Mázor

Zvolen Castle
Autor: Mgr. Martin Mázor

Zvolenký zámok - vstupná brána, autor: Mgr. Martin Mázor

Zvolen Castle - entrance gate
Autor: Mgr. Martin Mázor


 
 
Zvolenský zámok - vstupná brána, autor:Jaroslav Badinka

Zvolen Castle - entrance gate
Autor: Jaroslav Badinka

Zvolenský zámok - expozícia SNG, autor: 
Jaroslav Badinka

Zvolen Castle - exposition of Slovak National Gallery
Autor: Jaroslav Badinka

Zvolenský zámok - kazetový strop, autor: Jaroslav Badinka

Zvolen Castle - coffer ceiling
Autor: Jaroslav Badinka

Zvolenský zámok - sobášna sieň, autor: Jaroslav Badinka

Zvolen Castle - wedding hall
Autor: Jaroslav Badinka


 
 
Zvolenský zámok 2


Autor: p. Albert

Zvolenský zámok 3


Autor: p. Albert

Zvolenský zámok 4


Autor: p. Albert

Zvolenský zámok 5


Autor: p. Albert


 
 
Zvolenský zámok 6


Autor: p. Albert

Kostol sv. Alžbety


Autor: p. Albert

Jesenný pohľad na Kostol sv. Alžbety


Autor: p. Albert

Pustý hrad 2


Autor: p. Albert


 
 
Večerný Pustý hrad


Autor: p. Albert

Pohľad na Pustý hrad


Autor: p. Albert

Pohľad na Pustý hrad 2


Autor: p. Albert

Pustý hrad v zime


Autor: p. Albert


 
 
Zvolenský zámok 7


Autor: p. Albert

Zvolenský zámok - nádvorie


Autor: p. Albert

Pustý hrad v zime


Autor: p. Albert

Pustý hrad


Autor: p. Albert


 
 
Pustý hrad


Autor: p. Albert

Pustý hrad


Autor: p. Albert

Pustý hrad


Autor: p. Albert

Zvolenský zámok


Autor: p. Albert


 
 
Zvolenský zámok


Autor: p. Albert

Zvolenský zámok


Autor: p. Albert

Pustý hrad


Autor: p. Albert

Pustý hrad


Autor: p. Albert


 
 
Pustý hrad


Autor: p. Albert

Zámok - vstupná brána


Autor: p. Albert

Pohľad z Pustého hradu


Autor: p. Albert


 

Town

Námestie SNP, autor: Jaroslav Badinka

SNP Square
Autor: Jaroslav Badinka

Kostal sv. Alžbety


Autor: Pavel Albert

Zvolenký zámok - letecký záber, ator: Jaroslav Badinka

Zvolen Castle
Autor: Jaroslav Badinka

Pohľad na budovu múzea cez park na námestí


Autor: Pavel Albert


 
 
Mestský úrad Zvolen - letecký záber, autor: Jaroslav Badinka

Municipality
Autor: Jaroslav Badinka

Večerné námestie


Autor: Pavel Albert

Zámok


Autor: Pavel Albert

Meštiansky dom, autor: Mgr. Martin Mázor

Burgher house
Autor: Mgr. Martin Mázor


 
 
Vodná nádrž Môťová


Autor: Pavel Albert

Finkova kúria, autor: Mgr. Martin Mázor

Finkova kúria
Autor: Mgr. Martin Mázor

Bašta s hradbami


Autor: Pavel Albert

Meštiansky dom, autor: Mgr. Martin Mázor

Burgher house
Autor: Mgr. Martin Mázor


 
 
Divadlo JGT


Autor: Pavel Albert

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, autor: Mgr. Martin Mázor

Theatre of Jozef Gregor Tajovský
Autor: Mgr. Martin Mázor

Knižnica TU Zvolen


Autor: Pavel Albert

Bašta, autor: Mgr. Martin Mázor

Bastion
Autor: Mgr. Martin Mázor


 
 
Park Ľ. Štúra


Autor: Pavel Albert

Kostol sv. Alžbety, autor: Mgr. Martin Mázor

St. Elizabeth Church
Autor: Mgr. Martin Mázor

Kostol sv. Alžbety, autor: Mgr. Martin Mázor

St. Elizabeth Church
Autor: Mgr. Martin Mázor

TU Zvolen


Autor: Pavel Albert


 
 
TU Zvolen


Autor: Pavel Albert

Evanjelický kostol sv. Trojice, autor: Mgr. Martin Mázor

Evangelical Church of the Holy Trinity
Autor: Mgr. Martin Mázor

Evanjelický kostol sv. Trojice, autor: Mgr. Martin Mázor

Evangelical Church of the Holy Trinity
Autor: Mgr. Martin Mázor

Meštiansky dom, Námestie SNP 72/32, NKP


Autor: Pavel Albert


 
 
Kostol Sekier, autor: Jaroslav Badinka

Church in the "Sekier" housing estate
Autor: Jaroslav Badinka

Meštiansky dom


Autor: Pavel Albert

Kostol na sídlisku Západ, autor: Jaroslav Badinka

Church in the " West" housing estate
Autor: Jaroslav Badinka

Zvon kostaloa sv. Alžbety


Autor: Pavel Albert


 
 
Námestie SNP - pešia zóna

SNP Square - pedestrian precinct

Zámok


Autor: Pavel Albert

Námestie SNP - pešia zóna

SNP Square - pedestrian precinct

Zámok


Autor: Pavel Albert


 
 
Námestie SNP - pešia zóna

SNP Square - pedestrian precinct

Večerný zámok


Autor: Pavel Albert

Zrekonštruované Námestie SNP - pešia zóna, autor: Ing. arch. Pavel Mikleš

Reconstructed SNP Square - pedestrian precinct
Autor: Ing. arch. Pavel Mikleš

TU Zvolen pod hviezdami


Autor: Pavel Albert


 
 
Zrekonštruované Námestie SNP - pešia zóna, autor: Ing. arch. Pavel Mikleš

Reconstructed SNP Square - pedestrian precinct
Autor: Ing. arch. Pavel Mikleš

Večerná ulička vo Zvolene


Autor: Pavel Albert

Zrekonštruované Námestie SNP - pešia zóna, autor: Ing. arch. Pavel Mikleš

Reconstructed SNP Square - pedestrian precinct
Autor: Ing. arch. Pavel Mikleš

Vlaková stanica - v pozadí Pusý hrad


Autor: Pavel Albert


 
 
Zvolen mesto - malá vlaková stanica, autor: Jaroslav Badinka

The Railway Station
Autor: Jaroslav Badinka

Mestský úrad Zvolen


Autor: Pavel Albert

Pohľad na Evanjelický kostol v zime


Autor: Pavel Albert

TU v zime


Autor: Pavel Albert


 
 
Ohňostroj nad Zvolenským zámkom
Pohľad na sídlisko Sekier z Pustého hradu


Autor: Pavel Albert

Mestský park Lanice


Autor: Pavel Albert

Mestský park Lanice


Autor: Pavel Albert


 
 
Park Ľ. Štúra


Autor: Pavel Albert

Park Ľ. Štúra


Autor: Pavel Albert

Park Ľ. Štúra


Autor: Pavel Albert

Evanjelický kostol - nočný pohľad


Autor: Pavel Albert


 
 
Budova ČSOB, Ulica Sládkovičova 93/10, NKP


Autor: Pavel Albert

Meštiansky dom - Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35, NKP


Autor: Pavel Albert

Meštiansky dom, Námestie SNP 24/37, NKP


Autor: Pavel Albert

Meštiansky dom Ricottiovský dom, Námestie SNP 25/39, NKP


Autor: Pavel Albert


 
 
Meštiansky dom Bayerovský dom, Námestie SNP 26/41, NKP


Autor: Pavel Albert

Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského (nočné foto)  Divadelná ulica 1727/3, NKP


Autor: Pavel Albert

Meštiansky dom Ferienčíkov dom, Námestie SNP 70/36, NKP


Autor: Pavel Albert

Meštiansky dom Ferienčíkov dom, Námestie SNP 70/36, NKP

 
 
Meštiansky dom Finkova kúria, Námestie SNP 41/59, NKP


Autor: Pavel Albert

Meštiansky dom “Modranská vináreň”, Námestie SNP 36/51, NKP


Autor: Pavel Albert

Bytový dom Wittmannov dom, Námestie SNP 75/26, NKP
Výstup na Pustý hrad

 
 
770 výročie mesta
Nočný pohľad na sídlisko Zvolen-Západ


Autor: p. Albert

Vianočné trhy


Autor: p. Albert

Námestie SNP so zámkom v pozadí


Autor: p. Albert


 
 
Večerný pohľad na Evanjelický kostol


Autor: p. Albert

Finkova kúria v zime


Autor: p. Albert

Jarné Námestie SNP


Autor: p. Albert

Jesenné trhy v meste


Autor: p. Albert


 
 
Pohľad na Námestie SNP


Autor: p. Albert

Stavebné práce na Námestí SNP


Autor: p. Albert

Stavebné práce na Námestí SNP 2


Autor: p. Albert

Ulica v meste


Autor: p. Albert


 
 
Pohľad na mesto z Pustého hradu


Autor: p. Albert

Fontána na Námestí SNP


Autor: p. Albert

Jegorka


Autor: p. Albert

Stavebné práce


Autor: p. Albert


 
 
Železničná trať


Autor: p. Albert

Pohľad na Námestie SNP


Autor: p. Albert

Letecký pohľad na sídlisko Sekier


Autor: p. Albert

TU v zime


Autor: p. Albert


 
 
Stará radnica


Autor: p. Albert

Meštiansky dom


Autor: p. Albert

Trhy


Autor: p. Albert

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského


Autor: p. Albert


 
 
Meštiansky dom


Autor: p. Albert

Budova ČSOB


Autor: p. Albert

Bašta


Autor: p. Albert

Námestie SNP


Autor: p. Albert


 
 
Knižnica


Autor: p. Albert

Poštová ulica


Autor: p. Albert

Evanjelický kostol v zime


Autor: p. Albert

Námestie SNP a katolícky Kostol sv. Alžbety v zime


Autor: p. Albert


 
 
Sídlisko Sekier


Autor: p. Albert

Námestie SNP


Autor: p. Albert

Pohľad na mesto


Autor: p. Albert

Zvolen-Západ


Autor: p. Albert


 
 
bez názvu


Autor: Albert


 

date: 2019-07-21

Name day of: Daniel

Detailed calendar

webygroup

Slovenská verzia
Deutch version
Magyar verzió
Poľská verzia
Francúzska verzia

19506252

2019-07-21
Homepage