Pustý hrad - obytná veža, autor: Jaroslav Badinka

600400