Mestský úrad Zvolen - letecký záber, autor: Jaroslav Badinka

600400