Ferienčíkov dom 2006, Ing. arch. Karol Tisončík

500351