Zvolenský zámok 200, Ing. arch. Karol Tisončík

550387