Zvolenský zámok - pohľad od železnice, autor: Jaroslav Badinka

600400