Zvolenský zámok - sobášna sieň, autor: Jaroslav Badinka

600400